Sonstiges  
__________@_______@@ @ ___________
____________@@@__@_@@@@ ___________
____________@@__@@_____@ __________
___________@@@_@__@_____@ _________
__________@@@@_____@@___@@@@@@ ____
_________@@@@@______@@_@______@@ __
________@@@@@_______@@________@_@@
________@@@@@_______@_______@ _____
________@@@@@@_____@_______@ ______
_________@@@@@@____@______@ _______
__________@@@@@@@@_______@ ________
__@@@_________@@@@@@@_@@ __________
@@@@@@@__________@@ _______________
_@@@@@@@_________@ ________________
__@@@@@@_________@ @ ______________
___@@@___@_______@@ _______________
___________@_____@__@ _____________
_______@@@@_@___@ _________________
_____@@@@@@__@_@@ _________________
____@@@@@@@___@@ __________________
____@@@@@______@ __________________
____@@_________@ __________________
_____@_________@ __________________
_____________@_@ __________________
______________@@ __________________
______________@ ___________________
______________@ ____________________
______________@ ____________________
______________@ ____________________
_____________@ ____________________

$$___$$$____$$$$$$____$$$$$$$
$$$___$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$

$$$$$$$____("v")___$$$$$$____$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$____'v'___$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$__$$$$_______$$$$______$$$$_______$$$___$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$______$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$$$$___$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$___$$$$$$$__$$$________$$$___$$$
$$$__$$$$__$$$_______$$$__$$$$_______$$$___$$$
$$$$$$$$___$$$__$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$____$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$__$$$___$$$

$$$________("v")___("v")__$$$$$$$$
$$$_________'v'_____'v'___$$$$$$$$$
$$$____________________$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$
$$$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$
$$$$$$$$$____$$$$$$____$$$


#________________________________________$,__$,_____,
#________________________________________"ss.$ss._.s'
#________________________________,_____.ss$$$$$$$$$$s,
#________________________________$._s$$$$$$$$$$$$$$`$$Ss
#________________________________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$o$$$_______,
#_______________________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,__,s
#______________________________s$$$$$$$$$"$$$$$$""""$$$$$$"$$$$$,
#______________________________s$$$$$$$$$$s""$$$$ssssss"$$$$$$$$"
#_____________________________s$$$$$$$$$$'_________`"""ss"$"$s""
#_____________________________s$$$$$$$$$$,______________`"""""$__.s$$s
#_____________________________s$$$$$$$$$$$$s,..._______________`s$$'__`
#_________________________`ssss$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####s._____.$$"$.___,_
#___________________________`""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$$$$$$"____
#_________________________________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####s""_____.$
#__________________________________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##s____.$
#___________________________________$$""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
#__________________________________$$"__"$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S""""'
#_____________________________,___,"_____'__$$$$$$$$$$$$$$$$####s
#_____________________________$.__________.s$$$$$$$$$$$$$$$$$####"
#_________________,___________"$s.___..ssS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####"
#_________________$___________.$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####"
#_________________Ss_____..sS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$######""
#__________________"$$sS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$########"
#___________,______s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#########""'
#___________$____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#######""'____s'_______,
#___________$$..$$$$$$$$$$$$$$$$######"'_______....,$$....____,$
#____________"$$$$$$$$$$$$$######"'_,_____.sS$$$$$$$$$$$$$$$$s$$
#______________$$$$$$$$$$#####"_____$,_.s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s.
#___)__________$$$$$$$$$#####'______`$$$$$$$$$###########$$$$$$$
#__((__________$$$$$$$$$#####_______$$$$$$$$###"_______"####$$$$$$
#__)_\_________$$$$$$$$$$####._____$$$$$$###"_____________"###$$$$$$
#_(___)________$$$$$$$$$$$####.___$$$$$###"________________####$$$$
#_)__(_(_______$$"$$$$$$$$$#####.$$$$$###'_______________.###$$$$$$$
#_(__)__)____,$"_$$$$$$$$$$$$######.$$##'________________.###$$$$$$$$
#_)_(__(_\._______"$$$$$$$$$$$$$#######,,,.__________..####$$$$$$$$$$$"
#(___)$_)__)______,$$$$$$$$$$$$$$$$$$####################$$$$$$$
#(___($$__(_\____sS"__`"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$,
#_)__)$$$s_)_)__.____.___`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"'__`$$
#__(___$$$Ss/__.$,__.$,,s$$$$$$##S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S""________'
#____\)_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##"__$$________`$$.________`$$.
#________`"S$$$$$$$$$$$$$$$#"______$__________`$__________`$
#____________`"""""""""""'_________'___________'___________'


_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________§§§_________
__________________________________________________________________________§§§§§§_________
_______§§§§§____________________________________________________________§§§§§§§§_________
_______§§§§§§§§§______________________________________________________§§§§§§§§§§_________
________§§§§§§§§§§§§________________________________________________§§§§§§§§§§§§_________
________§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________________________§§§§§§§§§§§§§§_________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§_________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§_________
__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________
_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§________________
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§__________________
______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________
_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________
_________________________§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
_______________________§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
_____________________§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
____________________§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________________
____________________________________§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§____________________________
_____________________________________§§§§§_________§§§§§_________§§§§§___________________
______________________________§§§§_________§§§§____________§§§§§§§§§_____________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§___________________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§__________________________________
______________________________§§§§§______§§§§§§__________________________________________
____________________________________________§§§__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_########_______________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####______###______###_______________
_########__#####___#####________________
___________#######__######______________
__________################______________
__________################______________
___________###############______________
____________#############_______________
_____________###########_____###___###__
______________#########______###___###__
_______________#######_______###___###__
________________#####________###___###__
_________________###_________###___###__
__________________#___________#######___
_______________________________#####____
________________________________________
__________#####___________#####_________
________##_____##_______##_____##_______
________##__##__##__#_##___##__##_______
_________#__###__##___#___###__#________
__________#___________________#_________
__________#___________________#_________
_________#_____###_____###_____#________
_________#_____###_____###_____#________
__________#________###________#_________
__________#________###________#_________
___________#___#_________#___#__________
____________#___#########___#___________
__________##_________________##_________
________##_________###_________##_______
_______#_________________________#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
________#__#_______###_______#__#_______
_________###_________________###________
____________#_#####___#####_#___________
_____________#_____#_#_____#____________
_____________#_____###_____#____________
_____________#_____#_#_____#____________
______________#####___#####_____________
______________#####___#####_____________

Es gibt 7 Weltwunder, 6 Kontinente, 5 Ecken der Pentagons, 4 Blaetter an Klee, 3 Weltmeere, 2 Augen, doch es gibt nur einmal dich!

Du bist kein Traum,denn welcher Traum kann Herzen klauen?Nachts so nah,doch tags so fern!Seit ich Dich kenne schlaf ich gern!

Bist Du traurig,hast Du Sorgen,soll ich Dir mein Laecheln borgen? Machts Dich happy,bringts Dir Glueck,gibs mir irgendwann zurueck

Du bist mir so nah, wie mein eigenes Herz. Und mit jedem Puls denkt es an dich und wartet auf die Antwort: Ich liebe dich!

Ich brauch drei Dinge in meinem Leben. Die Sonne den Mond und Dich! Die Sonne fuer den Tag, den Mond fuer die Nacht und dich fuer immer!

Wenn du in den Himmel schaust und dir dort ein Sternchen klaust, dann denk fest an mich, denn das Sternchen das bin ich.

Wer liebt wird nie vergessen, wer vergisst, hat nie geliebt, wer geliebt und doch vergessen hat, hat vergessen, wie man liebt!

Ich wollt du waerst mein Schmusetier, da koennt ich kuscheln jetzt mit dir. Leider bist du nicht bei mir, mein kleines Kuscheltier!

 


Aus einem HALLO wird 1x Knuddeln,

aus dem knuddeln wird schmusen

und aus dem Schmusen wird SEX!!

na traust du dich mir HALLO zusagen